09 DE JULIO 2019

MINTZAMENA: ASTEBURUA + STORY CUBES

GRAMATIKA: ADITZAK DEKLINATU (IZAN, UKAN,EGON, JOAN, ETORRI…)

IDATZIZKOA: ESALDIAK OSATU (ORDENATU ETA ADITZ ZUZENA IDATZI)