05 DE NOVIEMBRE 2019

MINTZAMENA: OPORRALDIA

ETXEAN EGIN BEHARREKOAK KLASEAN EGIN BEHAR IZAN DITUGU IKASLEAK EZIN IZAN DITUELAKO EGIN.

-LAN-KOADERNOA; 22 ETA 23.ORRIALDEAK; 4,5,6, 7. ARIKETAK (ERREPASO ARIKETAK)

GRAMATIKA: AZALPEN TXKIKIA- EHUNEKOAK ETA ZATIKIAK NOLA DEKLINATU

ETXEAN:

-LAN-KOADERNOA; 24.ORRIALDEA; 1.ARIKETA (IRKAURMENA: MUGIKORRETAKO APLIKAZIOEN BAIMENAK)

HIZTEGIA: MULTIPLOAK ADIERAZTEKO HITZAK – EBALUAKETA ARIKETA

-LAN-KOADERNOA; 25.ORRIALDEA; 2.ARIKETA